نوشتن اسکریپت ساده

نوشتن اسکریپت ساده


shellاگه میخواید به کد در گیت هاب من دسترسی داشه باشید از لینک زیر وارد گیت هاب من بشیدیه اسکریپت ساده که از ۱ تا ۱۰۰۰ عدادی که مضرب ۵ هستن در خروجی نمایش میده https://github.com/alirezabashi98/tset-shell خط اول کد زیر میزاریم برای گفتن اینکه با بش اجرا بشه#!/bin/bashبرای نمایش در خروجی از کد زیر استفاده میکنیم و جلوی آن متنی که میخوایم در خروجی نمایش داده شودecho &quothello&quotکد زیر ساختار حقله در شل است for (( i=1; i<=1000; i++ )); do // دستوراتی که میخوایم داخل حقله تکرار بشنdone نکته در شل متغیر ها بینشون فاصله نیست در داخل شرط حلقه هم به متغیر نگاه کنید متوجه میشیدi=1فاصله ای بین یک و مساوی و نام متغییر نیستساختار شرط در شل به شکل زیر استif [[ `expr $i % 5` == 0 ]] then // دستوراتی که میخوایم داخل شرط اجرا بشنfiبرای گرفتن وردی از کد زیر استفاده میکنن read xوردی میگیره و مقدار وردی داخل متغییر ایکس میریزهاگه داخل شرط نگاه کنید کد زیر هست`expr $i % 5` == 0که یعنی باقی مانده عددی که داخل حلقه هست بگیر و ببین مضرب عدد 5 هست یا نه اگه مضربش بود یه دستوری که مشخص کردیم نمایش بدهیعنی باقی مانده اگه برابر صفر شد یعنی مصرب عدد 5 هستبرای گرفتن باقی مانده باید از دو اکسان گراو استفاده کردکد زیر یعنی از عدد یک تا هزار برسی کن هرکدوم مضرب 5 بودن در خروحی نمایش بدهfor (( i=1; i<=1000; i++ )); do if [[ `expr $i % 5` == 0 ]] then echo $ifidone

منبع

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *