برچسب: با طلا باید نوشت قسمت اول خدا تو را موفق خواهد کرد رستگاری نهج البلاغه